I Concurs de curtmetratges Comunitat UJIxPlaneta 2022: La societat davant el major repte civilitzatori

NOTIFICACIÓ DE DECLARACIÓ DE DESERT DEL CONCURS DE CURTMETRATGES

Per resolució de la Comissió de coordinació de Comunitat UJIxPlaneta, del 13 de juny de 2022, s’ha resolt:

1. Declarar desert el I Concurs de curtmetratges, d’acord amb la proposta del Jurat, tenint en compte que la quantitat de propostes presentades no permeten el requisit de competició, inherent a aquest tipus de concursos.

2. Proposar reprendre el concurs al començament del curs 2022-23

3. Publicar aquest acord al web de l’associació

Castelló de la Plana, 22 de juny de 2022


Comunitat UJIxPlaneta organitza el I Concurs de Curtmetratges per promoure la conscienciació sobre l’emergència climàtica i ecosocial i la necessitat d’actuar ja.

El que representa la pel·lícula Don’t look up és el dia a dia de les persones científiques que veuen com ens dirigim cap a la disrupció climàtica i ecològica mentre els governs no en fan cas i la societat està desinformada i distreta.

Els models de vida derivats del nostre sistema socioeconòmic han alterat irreversiblement el sistema climàtic, estan provocant la sisena extinció massiva d’espècies i hem arribat als límits de molts materials i fonts d’energia.

Però res d’això és notícia, i les ocupacions i distraccions impedeixen que ens adonem de la magnitud, urgència i gravetat de la situació única que estem vivint. De fet, la reacció més habitual davant d’aquestes qüestions és la indiferència.

Les solucions proposades pel sistema continuen basades en un creixement infinit que és impossible. Per això cal plantejar-se alternatives que suposen un canvi de cosmovisió. Obrir-nos a noves concepcions del mon i de les societats, que respecten els límits planetaris i la resta de formes de vida, de les que depenem, que siguen justes, solidaries, equitatives i resilients. Valorar el benestar i la vida de manera diferent, acceptant que cal decréixer en allò material per a poder créixer en el que ens fa humans.

Només fent arribar a la societat en general, i a la joventut en particular, allò que diu la ciència sobre el moment crític que travessem i la necessitat d’emprendre ràpidament canvis estructurals de gran abast, tindrem l’oportunitat d’evitar els pitjors escenaris i el col·lapse civilitzatori.

L’objectiu del concurs és ajudar a que la societat entenga que tenim un greu problema, que haurem de transformar ràpidament les nostres vides, vulguem o no, i que, si ho fem de forma ordenada i a temps, podem inclús guanyar qualitat de vida.

Bases de participació

1.         El concurs està impulsat per l’associació Comunitat UJIxPlaneta i està destinat a membres de la Universitat Jaume I. Hi pot participar tant l’alumnat, el personal docent així com el personal d’administració i serveis. Si el vídeo està realitzat per un equip, es requerirà que almenys el 50% pertanya a l’UJI.

2.         La temàtica del curt ha d’estar relacionada amb l’emergència climàtica i ecosocial, més concretament, amb mostrar a la societat la gravetat de la situació i la necessitat de transformacions estructurals dels models de vida per evitar les pitjors conseqüències. Podria entendre’s com una crida a l’acció. Al web de la Comunitat UJIxPlaneta es pot trobar documentació per aprofundir en aquesta temàtica.

3.         La participació es realitzarà mitjançant la presentació d’un arxiu de vídeo amb les característiques següents:

– Pot tindre qualsevol format (informatiu, reportatge, documental, ficció, etc.).
– Pot ser real, inventat o adaptat.
– Pot ser seriós o divertit.
– Gravat en directe o amb postproducció.
– Durada màxima de 5 minuts.
– En valencià o castellà.

4.         El dia límit per al lliurament dels curts a l’organització és el 12 de JUNY de 2022 a les 23.59 hores.

5.         La decisió s’anunciarà el 20 de JUNY de 2022 i serà inapel·lable.

6.         La participació al concurs és totalment gratuïta.

7.         Els criteris de valoració que s’han de tenir en compte són els següents: originalitat, capacitat informativa i motivadora, qualitat d’imatge.

8.         Instruccions per participar al concurs. Cal enviar un missatge al correu electrònic comujixplaneta@uji.es amb el contingut següent:

– L’arxiu de vídeo (o enllaç per accedir-hi)
– Títol, sinopsi i crèdits de la producció.
– Nom de les persones participants, així com la vinculació amb l’UJI.

9.         Les persones participants es fan responsables de tenir les obligatòries autoritzacions per part de progenitors i/o tutors legals en el cas de la participació de menors, per a la cessió de drets d’imatge i emissió, quan es done el cas, així com per al tractament de les dades personals.

10.       La participació al concurs implica l’acceptació de les bases del concurs, així com la cessió gratuïta a la Comunitat UJIxPlaneta dels drets d’imatge i emissió de les obres presentades i els seus intèrprets, per a la seua projecció pública i difusió en la web i en xarxes socials. Aquestes obres, que en cap cas no s’explotaran comercialment, podran ser difoses a qualsevol dels canals de Comunitat UJIxPlaneta, sense necessitat de compensació econòmica. Els drets de propietat intel·lectual correspondran als autors, però les obres premiades quedaran a lliure disposició de Comunitat UJIxPlaneta pel període d’un any a partir de la data de la decisió del jurat, a l’efecte de la seva projecció i publicació.

11.       El dia 23 de juny a les 18:00 hores tindrà lloc el lliurament de premis al Menador i es projectaran els millors vídeos.

12.       El premi pot quedar desert si la temàtica o la qualitat dels vídeos presentats no correspon als objectius establits en aquestes bases.

Premis

S’atorgaran els premis següents:

1. Curtmetratge guanyador: 200€
2. Curtmetratge finalista: 100€
3. Tercer premi: 50€

Jurat

Comunitat UJIxPlaneta constituirà un jurat amb una representació tan àmplia com siga possible de persones expertes en comunicació audiovisual i/o en les temàtiques objecte del concurs.

Protecció de dades

Les dades personals facilitades seran tractades per la Comunitat UJIxPlaneta amb l’exclusiva finalitat de la gestió dels participants al I Concurs de Curtmetratges.

La base que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat. Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada amb anterioritat.

Passat aquest temps es conservaran degudament bloquejats a l’efecte de determinar les possibles responsabilitats que es poguessen derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, mentre no se’n revoque el consentiment o no s’exerceix algun dels drets establerts a la normativa de protecció de dades vigent. Les dades personals no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

La inscripció en el concurs determina el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals a l’exclusiva finalitat anteriorment esmentada.

Comunitat UJIxPlaneta informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la vostra petició a l’adreça: comujixplaneta@uji.es.

Desqualificació

L’Organització es reserva el dret a eliminar qualsevol participant en el concurs les dades del qual siguen inexactes, no haja aportat la informació requerida, no s’adapten a l’esperit del concurs o atempten contra els usos i bons costums o si albergue algun dubte sobre la veracitat dels treballs presentats.

Acceptació de les bases

La participació en el Concurs suposa l’acceptació íntegra de les Bases, l’expressa renúncia dels Participants i els seus representants legals a realitzar cap impugnació sobre les mateixes i a l’exercici de qualsevol altra acció administrativa o judicial que els puga correspondre. Els participants eximeixen expressament la UJIxPlaneta de les responsabilitats derivades del mal funcionament de la xarxa d’internet, dels servidors i de tots els agents que participen en la difusió de la pàgina web a la xarxa, no tenint res a reclamar contra cap dels ens abans ressenyats.

Responsabilitat

L’Organització es reserva el dret d’interpretar i modificar les bases del present concurs en qualsevol moment o fins i tot anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que hi concórrega causa justificada. En tot cas, es comprometen a comunicar als concursants les bases modificades o, si escau, l’anul·lació del concurs en conjunt a través de la pàgina web comunitatujixplaneta.uji.es.

Els concursants es comprometen que la informació que faciliten siga completa, veraç i estiga actualitzada; en tot cas, els organitzadors no en comproven l’autenticitat i declina, per tant, qualsevol responsabilitat que es derive d’eventuals errors, omissions o falsedats.

__________________________________________________________

2 thoughts on “I Concurs de curtmetratges Comunitat UJIxPlaneta 2022: La societat davant el major repte civilitzatori

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *